Dancid 80/20

Produktspecifikation

Dancid 80/20 er en flydende blandingssyre bestående af myresyre og propionsyre. Dancid er yderst effektiv overfor salmonella og andre skadevoldende bakterier.

Dancid 80/20 virker stærkt konserverende., og med produktet kan man undgå uønsket fermentering, som kan være årsag til ædevægring og dårlig foderudnyttelse

Dosering:

  • I vådfoder: 0,1-0,3%
  • I drikkevand: 0,05-0,2%
  • I fuldfoder: 0,4-1,0%

Tilsætningsstoffer

  • Myresyre
  • Propionsyre

Klik for at downloade PDF